Ivana Veličkov Biografija 2018-02-16T15:25:23+00:00

Ivana Veličkov je diplomirala na visokoj školi za vaspitače na temu Valdorf pedagogija i specijalizirala na temu “Analiza dečjeg crteža”. Magistrirala konzervaciju i restauraciju na Akademiji Srpske Pravoslavne Crkve. Realizator brojnih projekta, sa svojim timom stručnjaka na polju konzervacije i freskopisa od 2012. Radi kao vaspitač u Predškolskoj ustanovi Čukarica proteklih pet godina. Trenutno maturira u Srednjoj medicinskoj školi na smeru ginekološko-akušerska sestra. Majka je tri devojčice. Prvo dete rodila je u bolnici a druga dva kod kuće i to neasistirano. Dula sa iskustvom.