Ivana Veličkov 2018-02-16T20:58:46+00:00

Posteljica – magija koju rađamo

Ivana će sa posetiocima festivala podeliti svoje iskustvo o tome kako je prepoznala zapis o posteljici koji čuvamoi negujemo u tradiciji i običajima našeg naroda.

Koju fiziološku ulogu ima posteljica i kako je jednu pretvorila u eliksir a drugu kapsulirala.

Šta se u Londonu radi sa posteljicama, a šta kod nas… Predavanje će biti potkrepljeno fotografijama velike rezolucije koje prikazuju Ivanin proces kapsuliranja a Ivana će pokazati i kiku od vune i pogaču koje će poslužiti za demonstraciju običaja.