Jelena Custic 2018-02-16T20:52:54+00:00

Iskustva mame sa četvoro dece i predstavljanje Centra za prirodni porođaj

Ideja i linija vodilja Centra za prirodni porođaj jeste da bude podrška svim ženama koje su u potrazi za načinom kako da sprovedu svoju zamisao, da se ukaže na opcije, mogućnosti, da se podele lična i iskustva drugih žena koje su imale priliku da svoje potomstvo donesu na svet u svom domu, umesto u porodilištu. Cilj je da se pokaže da je alternativa potrebna, ali ne i obavezna za svakoga.