Jovana Ružičić 2018-02-16T15:00:52+00:00

Mame danas u Srbiji – novo istraživanje

Predstavljanje novog istraživanja o položaju mama u Srbiji

Kakav je položaj mama danas u Srbiji, kako žive, kakvi su im stavovi?

Jedno potpuno novo i aktuelno istraživanje.