Marija Kostić Biografija 2018-02-16T21:23:21+00:00

Marija Kostić je osnivač kabineta “Senzorijum” – Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju u Beogradu.
– diplomirani defektolog somatoped
– senzorno integracijski pedagog
– reedukator psihomotorike
– licencirani instruktor masaže dece (MISP)
– pokretač projekta “Kolo za sve” u saradnji sa Ansamblom narodnih igara i pesama Srbije “Kolo”
– asistent koreografa kabarea “Svi smo isti”u režiji Đorđa Makarevića
www.senzorijum.com
e-mail: senzorijum@gmail.com
Fb/ Senzorijum kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju
Fb/ Marija Kostić Vukašinović