Mirjana Sovilj Biografija 2018-02-24T12:59:14+00:00

Akademik prof. Mirjana Sovilj je psihofiziolog, prenatalni psiholog, audiolingvista, valeolog. Završila je Defektološki fakultet, a zatim i postdiplomske studije, kao stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije, magistrirala i doktorirala.

Obnovitelj je i direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora ”Đorđe Kostić” u Beogradu u kome neguje multidisciplinarni, holistički pristup u izučavanju zvuka, sluha, govora jezika, svesti, mišljenja i ponašanja. Osnivač je inovacionog Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu.

Autor je jedinstvene metode u svetu – prenatalnog slušnog skrininga, kojom se detektuje stanje sluha prenatalnog deteta od 28. gestacione nedelje. Koautor je u pet tehničko-tehnoloških patanata i autor jednog patanta.

Inicijator je i jedan od predsednika „Evropskog kongresa prevencije poremećaja verbalne komunikacije kod dece”.

Autor je, organizator i predavač Škole Prosvetiteljskog roditeljstva i Programa Prenatalno vaspitanje i obrazovanje, čiji je cilj unapredjenje razvoja stanovništva Novog doba.

www.iefpg.org.rs
iefpg@iefpg.org.rs