Nikolina Milosavljević 2018-02-16T19:00:10+00:00

Roditelj kao uzor za razvoj emocionalne inteligencije kod deteta

Šta je emocionalna inteligencija?

Samoregulacija emocija kod roditelja i uticaj na postavljanje osnove za emocionalnu inteligenciju kod deteta;

Kako niska tolerancija na frustraciju kod roditelja pravi razmaženu decu;

Nekoliko alata šta raditi u trenutku kada je dete uznemireno.