Patrik Balint 2018-02-16T20:14:38+00:00

Anatomija porođaja sa fiziološkog i psihološkog aspekta i kasniji životni modeli – analiza

Na radionici će se analizirati sama anatomija porođaja iz fiziološkog i psihološkog aspekta. Svaki porođaj je potpuno jedinstven i ima svoj ritam i sled, koje, kada upoznamo, možemo samom činu porođaja da pristupimo sasvim prirodno i sa dubokim poštovanjem.

Sve osobe koje prisustvuju samom porođaju imaju veliki uticaj na dete koje se rađa, kao i na čitavu porodicu, kroz celokupan dalji život.

Sam čin poznavanja svih mogućnosti, tajni i dubina porođajnog procesa otvara mogućnosti roditeljima, babicama, dulama, lekarima ili drugim prisutnim osobama za vreme rođenja, da na najbolji način podrže ovaj proces i pronađu najlepši put i način učestvovanja u njemu.